Rising tomato prices leave consumers in a pretty pickle

Mary P. Humphrey

If it was the tomato growers who bore the brunt of Covid lockdown in late March-April dealing with challenges in harvesting and advertising their create, it is now the flip of shoppers.

Costs of tomatoes have risen sharply to above ₹50 a kg, as from ₹20-thirty a couple of months in the past, in consuming centres as provides have shrunk from the crucial making areas — generally Karnataka, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and components of Maharashtra.

In Kolar, the greatest tomato giving location in the nation now, modal rates have tripled above the earlier a single thirty day period.

“Consumers

Read More

Technologia laserowa ochroni infras… – Information Centre – Research & Innovation

Mary P. Humphrey

Uderzenia piorunów mogą spowodować poważne uszkodzenia budynków oraz infrastruktury krytycznej, na przykład lotnisk. W celu zmniejszenia tego zagrożenia uczestnicy jednego z projektów finansowanych przez UE wykorzystują zaawansowaną technologię laserową, aby kontrolować miejsca uderzeń piorunów. Laserowa instalacja odgromowa może zmniejszć straty finansowe i pomóc ratować życie ludzkie.